Jak wykonać pierwszą pomoc po porażeniu prądem w zakładzie pracy

Pomoc po porażeniu prądem jest pilnie potrzebna i może uratować życie poszkodowanej osoby. Oto kroki, które należy podjąć, aby udzielić pierwszej pomocy po porażeniu prądem w miejscu pracy:

  1. Zadzwoń po pomoc medyczną / odetnij źródło prądu: Jeśli widzisz osobę porażoną prądem, natychmiast wezwij zespół ratownictwa medycznego (999) i powiadom pracodawcę lub odpowiednie jednostki w miejscu pracy. Niezwłocznie jak to tylko możliwe rozłącz źródło prądu.
  2. Bezpieczeństwo własne: Przed próbą udzielenia pomocy upewnij się, że miejsce jest bezpieczne dla ciebie. Jeśli istnieje ryzyko dalszych porażeń prądem (np. przez zwarcie), nie próbuj zbliżać się do poszkodowanego bez odpowiedniego zabezpieczenia.
  3. Upewnij się, że źródło prądu: jest odcięte Jeśli to możliwe, odłącz źródło prądu lub wyłącz główny wyłącznik w budynku lub upewnij się, że zostało to zrobione. Nie próbuj rozłączać źródła prądu mokrymi rękoma ani nie używaj metalowych narzędzi do tego celu.
  4. Nie dotykaj osoby bez zabezpieczenia przed porażeniem: Nie próbuj dotknąć osoby porażonej prądem gołymi rękoma, dopóki nie masz pewności że prąd nie płynie.
  5. Zabezpiecz miejsce: Upewnij się, że obszar jest bezpieczny dla innych pracowników i nie ma ryzyka dalszych porażeń. Jeśli jest to możliwe, odizoluj miejsce wypadku.
  6. Sprawdź przytomność i oddech : Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, sprawdź, czy oddycha. Jeśli brak oddechu lub oddech jest nieprawidłowy, przystąp do resuscytacji (wykonuj uciski klatki piersiowej). Jeśli poza uciskami wykonujesz też wdechy, to zastosuj schemat 30 ucisków klatki piersiowej na przemian z dwoma wdechami, jeśli wykonujesz same uciski klatki piersiowej, to wykonuj je bez przerwy do momentu przyniesienia defibrylatora AED lub do przybycia zespołu ratownictwa medycznego.
  7. Poczekaj na pomoc: Po rozpoczęciu resuscytacji i wdrożeniu procedur ratunkowych prowadź je aż do przybycia służb ratunkowych. Kontynuuj czynności, jeśli to konieczne, aż osoba zacznie oddychać samodzielnie lub gdy czynności przejmie inna osoba / służby ratunkowe.
  8. Ocen stan poszkodowanego: Po udzieleniu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, monitoruj stan poszkodowanego, udzielając mu wsparcia emocjonalnego (jeśli jest przytomny). Pomoc medyczna i dalsza opieka są niezbędne. Jeśli na skutek porażenia prądem doszło do oparzeń (tutaj więcej o pierwszej pomocy w oparzeniach), to w bezpiecznym miejscu możesz schładzać oparzenie pod bieżącą wodę przez około 20 minut.

Pamiętaj, że udzielanie pierwszej pomocy po porażeniu prądem jest ryzykowne, a bezpieczeństwo własne i innych osób jest najważniejsze. W sytuacji porażenia prądem należy zachować szczególną ostrożność i nie ryzykować własnego zdrowia i życia. Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby minimalizować ryzyko wypadków związanych z prądem.