Z jakich źródeł czerpać wiedzę na temat pierwszej pomocy

Aby pozyskiwać aktualne informacje na temat wyników badań z pierwszej pomocy, warto korzystać z różnych źródeł, w tym z naukowych baz danych. Oto kilka renomowanych baz danych, w których można znaleźć naukowe artykuły i badania związane z pierwszą pomocą:

  1. PubMed: PubMed to jedna z największych i najbardziej znanych baz danych naukowych w dziedzinie medycyny i biologii. Zawiera ogromną liczbę artykułów naukowych, w tym wiele związanych z pierwszą pomocą, ratownictwem medycznym i tematami pokrewnymi.
  2. Google Scholar: To narzędzie opracowane przez Google, które umożliwia wyszukiwanie naukowych artykułów, książek i innych źródeł. Można tu znaleźć badania i publikacje dotyczące pierwszej pomocy.
  3. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): To baza danych skoncentrowana na pielęgniarstwie i dziedzinach pokrewnych. Zawiera liczne artykuły naukowe związane z opieką zdrowotną i pierwszą pomocą.
  4. ScienceDirect: Ta baza danych zawiera dostęp do tysięcy artykułów naukowych i czasopism w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie medycyny i pierwszej pomocy.
  5. Web of Science: To narzędzie do przeszukiwania wielu dyscyplin naukowych, w tym medycyny. Można tu znaleźć artykuły naukowe oraz ocenić ich wpływ na naukę (czynniki wpływu).
  6. ERIC (Education Resources Information Center): Jeśli interesuje Cię nauka pierwszej pomocy w kontekście edukacji, ERIC jest bazą danych skupioną na dziedzinie edukacji. Zawiera artykuły naukowe dotyczące nauczania pierwszej pomocy i programów szkoleniowych.
  7. BASE (Bielefeld Academic Search Engine): BASE to otwarta baza danych, która indeksuje zasoby naukowe z całego świata. Można tu znaleźć artykuły i badania związane z pierwszą pomocą.
  8. JSTOR: JSTOR oferuje dostęp do starszych publikacji naukowych i humanistycznych. Można tu znaleźć historyczne badania i artykuły związane z pierwszą pomocą.
  9. Otwarte repozytoria naukowe: Oprócz wymienionych baz danych, wiele uczelni i instytucji naukowych udostępnia swoje badania w otwartych repozytoriach online. Możesz przeszukiwać takie repozytoria, aby znaleźć naukowe publikacje na temat pierwszej pomocy.

Przy poszukiwaniu informacji naukowych zawsze warto również korzystać z narzędzi wyszukiwania dostępnych na stronach internetowych uczelni, instytutów badawczych i organizacji medycznych, które specjalizują się w dziedzinie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Jeśli nie masz na to wszystko czasu to zapraszamy na naszą stronę do działu Wiedza, znajdziecie tam bieżące materiały i informacje dotyczące postępowania w pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia.